Krystallklart vann siden 1973

Om oss

NOKA AS ble etablert i 1973, som et ingeniørfirma med vannbehandling som sitt spesialfelt. I dag er vi et av Norges ledende vannbehandlingsfirma.

om-oss

Hovedarbeidsområdet har hele tiden vært drikkevann, med fokus på membranfiltre, alkalisering og desinfeksjon.

Bruken av UV som alternativ til klor ved norske vannverk ble introdusert av NOKA så tidlig som i 1974. Vi kan således med rette kalle oss pionerer på UV. Vi har levert UV til flere av de største vannverkene i Norge. Siden 1995 har vi levert en lang rekke membranfilteranlegg. De fleste av disse er basert på NF (nanofiltrering). I 2007 satte vi i drift landets første ultrafiltreringsanlegg (UF).

Framfor å levere bestemte produkter og standardisert utstyr, ønsker vi å kunne tilby våre kunder komplette, skreddersydde systemer, med andre ord:

Løsninger på vannkvalitetsproblemer.

Vår målsetting er å videreutvikle bedriften til å være lengst framme innen vannbehandlingsteknologi i Norge. Samtidig vil vi bestrebe oss på å være markedsorientert, både når det gjelder serviceytelser og priser.

Vår strategi og visjon baserer seg på å kunne levere krystallklart vann til flest mulig ved hjelp av de renseteknologier som vi behersker. Målet er å være kjent for at våre kunder er fornøyd med så vel systemløsning som samarbeid.