UV-ANLEGG

NOKA AS er pionér på UV i Norge og vårt første anlegg ble levert så tidlig som i 1974. Tre år senere, i 1977, leverte vi det som med sine 1.000 m³/h da var verdens største UV-anlegg for drikkevann. 30 år senere er dette anlegget fortsatt i drift.

Siden starten i 1974 har vi levert mer enn 1300 UV-anlegg for drikkevann, akvakultur og industri over hele landet.

UV-behandling av drikkevann er i dag sett på som den best egnede metoden for inaktivering av de sykdomsfremkallende parasittene Cryptosporidium og Giardia, som dessverre er påvist i våre råvannskilder.

UV-lyset sørger for at de sykdomsfremkallende mikrobene blir uskadeliggjort og ikke lenger er i stand til å formere seg. UV-C ved 254 nanometer er den mest virkningsfulle bølgelengden.

UV-anlegg leveres for små installasjoner for hytter og husstander og helt opp til de største vannverkene i verden. Vår samarbeidspartner TROJAN er nå i ferd med å levere UV-anlegget til New York City i USA. Her hjemme har vi nå levert og satt i drift UV-anlegget til IVAR IKS, et av landets største UV anlegg for drikkevann.

For å dimensjonere et UV aggregat riktig er det viktig at data på vannet er kjent, særlig UV-transmisjon og fargetall. Når vi vet dette, sammen med hvor mye vann som skal behandles, er det en enkel sak for oss å kunne tilby et aggregat som er tilpasset ethvert behov.

TROJAN UV aggregater er typegodkjent av Norsk folkehelseinstitutt og har gjennomgått en tredjeparts test og validering. Dette for at så vel kunden som vi skal være helt sikre på at det som leveres er i tråd med Drikkevannsforskriften.