Krystallklart vann siden 1973

Trojan UV anlegg for drikkevann

NOKA AS er pionér på UV i Norge og vårt første anlegg ble levert så tidlig som i 1974. Tre år senere, i 1977, leverte vi det som med sine 1.000 m³/h da var verdens største UV-anlegg for drikkevann. 30 år senere er dette anlegget fortsatt i drift.

Siden starten i 1974 har vi levert mer enn 1300 UV-anlegg for drikkevann, akvakultur og industri over hele landet.

UV-behandling av drikkevann er i dag sett på som den best egnede metoden for inaktivering av de sykdomsfremkallende parasittene Cryptosporidium og Giardia, som dessverre er påvist i våre råvannskilder.

UV-lyset sørger for at de sykdomsfremkallende mikrobene blir uskadeliggjort og ikke lenger er i stand til å formere seg. UV-C ved 254 nanometer er den mest virkningsfulle bølgelengden.

UV-anlegg leveres for små installasjoner for hytter og husstander og helt opp til de største vannverkene i verden. Vår samarbeidspartner TROJAN er nå i ferd med å levere UV-anlegget til New York City i USA. Her hjemme har vi nå levert og satt i drift UV-anlegget til IVAR IKS, et av landets største UV anlegg for drikkevann.

For å dimensjonere et UV aggregat riktig er det viktig at data på vannet er kjent, særlig UV-transmisjon og fargetall. Når vi vet dette, sammen med hvor mye vann som skal behandles, er det en enkel sak for oss å kunne tilby et aggregat som er tilpasset ethvert behov.

TROJAN UV aggregater er typegodkjent av Norsk folkehelseinstitutt og har gjennomgått en tredjeparts test og validering. Dette for at så vel kunden som vi skal være helt sikre på at det som leveres er i tråd med Drikkevannsforskriften.

Trojan UV Swift SC lavtrykk UV anlegg

Tradisjonelle UV anlegg har såkalte lavtrykks UV lamper og det er disse anleggene det er levert flest av. Velegnet for både små og store vannverk, men for store vannverk vil disse anleggene kreve en del plass.

Noen av våre større installasjoner med Trojan UV Swift

SC lavtrykks UV anlegg er:

• IVAR IKS, Stavanger: 12 stk Trojan UV Swift SC D30
• Kristiansand Kommune: 8 stk Trojan UV Swift SC D30
• Rana Kommune: 2 stk Trojan UV Swift SC D30 PN16
• Lunner Kommune: 2 stk Trojan UV Swift SC D30 PN16
• Frevar, Fredrikstad: 5 stk Trojan UV Swift SC D30
• Arendal Kommune: 8 stk Trojan UV Swift SC C30
• Gjøvik Kommune: 4 stk Trojan UV Swift SC C30

Trojan UV Swift mellomtrykk UV anlegg

De senere år har vi også levert Trojan mellomtrykks UV anlegg til vannverk. Dette er en type UV anlegg som har kraftigere lamper enn de tradisjonelle UV anleggene, og medfører at plassbehovet for installasjonen blir mindre. Velegnet for installering i eksisterende vannverk med begrenset plass, og/eller hvis det er store vannmengder som skal behandles.

Noen av våre installasjoner med Trojan UV Swift mellomtrykks UV anlegg er:

• Vikelvdalen, Trondheim: 2 stk Trojan UV Swift 10L30
• Ølen Vassverk: 2 stk Trojan UV Swift 4L12
• Førde Vassverk: 2 stk Trojan UV Swift 4L12
• Folland Vannverk: 2 stk Trojan UV Swift 4L12
• Nedre Romerike Vannverk: 4 stk Trojan UV Swift 4L24
• Oppegård Vannverk: 2 stk Trojan UV Swift 6L24

FREVARTrojan UV anlegg for avløpsvann UV anlegg for desinfeksjon av avløpsvann fra renseanlegg er ennå lite brukt i Norge, men vi opplever en økende nysgjerrighet og interesse for dette. EU´s. Badevannsdirektiv setter krav til god mikrobiologisk kvalitet for badestrender, og det er i Europa installert mange UV anlegg som siste rensetrinn i avløps-anlegg. Her i Norge har vi per i dag ett Trojan UV anlegg for avløps desinfeksjon. Volla Renseanlegg i Lunner Kommune valgte å installere dette da de bygde nytt renseanlegg for noen år tilbake. Elven som renner gjennom kommunen er resipient, og brukes også som vannkilde for vanning av jorder nedstrøms renseanlegget. Det er mye bærproduksjon i kommunen, og det er meget viktig at det ikke forekommer sykdomsfremkallende bakterier i vannet som brukes til vanning av bær som går rett til konsum. Vi regner med at det vil bli økende interesse for dette i årene framover fordi mange renseanlegg har utslipp til elver og innsjøer. Trojan UV anlegg er en energi- og miljøeffektiv metode for desinfeksjon av avløpsvann. Badevannskvaliteten blir nå også sjekket på strender i Norge, noe som viser en økt fokus på å holde den totale mikrobiologiske aktiviteten nede også ut fra kommunale renseanlegg.