SERVICE

Vi utfører service og vedlikehold over hele landet på våre UV-og membranfilter-anlegg.

Standard service for et UV-anlegg består bl.a. av:

 • Rengjøring av kvartsrør innvendig/utvendig
 • Rengjøring av sensorglass innvendig/utvendig
 • Kontroll av elektriske komponenter
 • Skifte av nødvendige deler
 • Analyse av vannet
 • Måling av UV-transmisjon
 • Kalibrering av UV-intensitetssensor
 • Servicerapport

Standard service for et membranfilter-anlegg består bl.a. av:

 • Avlesning av vitale driftsdata før servicearbeid starter
 • Sjekking og evt. rengjøring av forfilter. Sjekking og evt. justering av ventiler. Sjekking av tilstand til røranlegg
 • Sjekking av evt. tilhørende pumper med hensyn til trykk, kapasitet og gange
 • Sjekking og evt. justering av doseringspumper. Sjekking av tilstand til doseringsledninger og -ventiler
 • Sjekking av det pneumatiske systemet. Hovedrengjøring av membraner med tilsetting av vaskemiddel og med etterfølgende sirkulasjon i systemet
 • Utskylling av vaskemiddel, dumping av rentvann og idriftsettelse
 • Avlesning av vitale driftsdata etter gjennomført service
 • Evt. justering av driftsparametere for optimal drift
 • Servicerapport

Send oss gjerne en forespørsel og vi vil gi et tilbud. Kostnadene gjøres lavest mulig ved at det gjøres en fordeling på alle våre kunder i samme område, både på UV og membran så lenge dette lar seg kombinere. Dette kommer kundene våre tilgode ved en rimeligere servicekostnad.

Uansett når på døgnet du står oppe i et problem, ring oss! Vi er et lite, men til gjengjeld fleksibelt firma. Ta kontakt med oss direkte på mobiltlf.

RESERVEDELER

Vi lagerfører reservedeler til alle våre leverte UV anlegg. Vitale deler som UV lamper, tennere (ballaster), kvartsglass og sensorer for intensitetsmåling er viktig å ha lett tilgjengelig på vannverkene. Det anbefales å ha et minimum av dette hos de enkelte vannverk hvis noe skulle gå i stykker. Ved hovedservice og utskifting av f.eks et stort antall lamper anbefaler vi å ta kontakt litt i forkant slik at vi er sikre på at vi har antallet som trengs.

Vi lagerfører kun originale deler fra Trojan. Dette sikrer at anleggene har samme spesifikasjoner under hele sitt livsløp som de opprinnelig ble testet og godkjent med. Dette sikrer også at garantien fra produsent for det leverte utstyr opprettholdes.

Se for øvrig informasjonsbrosjyre fra Trojan om viktigheten av å bruke originale reservedeler.