MEMBRAN

NOKA leverte sitt første membranfilter-anlegg i 1995 og har siden da levert ytterligere ca. 40 membranfilter-anlegg. De siste åra har flesteparten av våre jobber med membranfilter-anlegg vært innenfor rehabilitering.

Det være seg:

 • Nye membraner
  Forskjellige typer avhengig av råvann og krav til rentvann
 • Nye trykkrør
  Utvidelse av rentvannskapasiteten
 • Ny PLS
  Mer brukervennlig og lettere å få ta i reservedeler
 • Nytt forfilter
  Bedre forbehandling
 • Ny sirkulasjonspumpe
  Bedre selvrenselsespotensiale
 • Ombygging av røropplegg
  Revidering av prosess
 • Nye instrumenter
  Mer brukervennlig, større driftssikkerhet
 • UV-anlegg
  Ekstra hygienisk barriere

NOKA har utført og utfører alle mulige rehabiliteringsjobber på membranfilter-anlegg uansett anleggsleverandør.

Av disse nye membranfilter-anleggene er to av typen ultrafiltrering. Dette er en spennende og fremadstormende type membranfiltrering som er benyttet i stort omfang i Europa og ellers i verden.

Vi er stolte av å ha levert det første fullskala UF-anlegget for drikkevann her i Norge med en rentvannskapasitet på 12 000 m3/d. Gøteborg Vatten følger nå snart etter med et nytt UF-anlegg for drikkevann, kapasitet 42 000 m3/d. NOKA kjørte her en pilot på noen måneder for å vise at membran ville være et riktig alternativ i dette tilfellet.

NOKA har lang og omfattende erfaring både på drift og dimensjonering av membranfilter-anlegg.

Vår strategi baserer seg på å levere krystallklart vann til flest mulig ved bruk av renseteknologier som vi behersker. Målet er å være et firma som er kjent for at dets kunder er fornøyd med såvel systemløsning som samarbeid.

Dette er noe vi tror alle våre referanser på membranfilter-anlegg kan bekrefte. Ta gjerne kontakt for vår referanseliste – den er vi stolte av!